Projektové Eko-dny na Cihelní

Zveřejněno: 17. května 2023

Tento týden jsme do školy pozvali lektora pana Jakuba Šrámka, který žákům 2. stupně přiblížil téma: Klima a co já?, v rámci realizace EVVO na naší škole. Žáci si ve čtyřhodinovém bloku vyzkoušeli různé aktivity. Začali jsme motivačním videem o klimatických změnách na planetě, pokračovalo se rozlosováním do týmů se zvukovým pexesem a nasledovala rolová hra. Žáci si vyzkoušeli různé role na zastupitelstvu v malé obci, kde obhajovali své názory z pozice, lékaře, sedláka, studenta, manažera...
Závěr projektového dne byl zaměřen na téma klimatu z celosvětového pohledu např. jaký vliv má na dění na planetě člověk, co je to skleníkový efekt nebo jak můžeme využívat různé zdroje energie šetrným způsobem.

Mgr. I. Břečková