Pythagoriáda - školní kolo

Zveřejněno: 21. října 2022

Ve čtvrtek se sešli nejlepší matematici - Cihelňáci ze všech tříd 2.stupně a řešili 15 matematických úloh. Celých 60 minut se z hlaviček jen kouřilo.... Do okresního kola smí postoupit jen úspěšní řešitelé a ty máme letos 2 - Honzu BurdkaMelánii Halamovou ze 7.A . Moc gratulujeme!!

Za přípravu celé soutěže děkujeme paní učitelkám Danihlíkové a Fránové ( těm se totiž kouřilo při opravování zase z propisek :) ).

A kdyby náhodou někdo nevěděl, co dělat večer, zamyslí se a vyzkouší třeba tuto úlohu : Liduška přeloží pětkrát tentýž list papíru na polovinu, nakonec udělá doprostřed díru. Kolik otvorů bude mít v papíru, když ho rozloží?

Zdravíme všechny příznivce matematiky! M.A.