Setkání členů školních parlamentů s náměstkem primátora statutárního města Karviná

Zveřejněno: 24. června 2024

20.06.2024 se konalo již tradiční setkání školních parlamentů, kterého se zúčastnili 2 zástupci z každé školy, tedy i z Cihelní (viz foto), samozřejmě s pedagogickým doprovodem. Role hostitele se tentokrát ujala Střední zdravotnická škola Karviná. Do příjemného prostředí sálu SZŠ zavítal náměstek primátora pan Mgr. Andrzej Bizoń. Přiblížil žákům práci zákonodárných orgánů ČR - Parlamentu ČR a Senátu a hovořil také o práci zastupitelů na komunální úrovni, tedy o tom, čemu se věnuje on sám a jaké jsou jeho priority při práci na rozvoji města Karviná. Po přestávce na občerstvení se ujal slova druhý host, pan Petr Kantor, který hovořil o práci mládežnické rady Karviná.

Na závěr setkání si zájemci mohli prohlédnout odborné učebny a interiér Střední zdravotnické školy.

 Mgr.Iva Mrózková