Školní kolo turnaje ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníků

Zveřejněno: 6. listopadu 2019

Dne 5. 11. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo turnaje ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníků. Žáci se na tento den pilně a poctivě připravovali v hodinách tělesné výchovy, ve kterých je vybíjená nedílnou součástí osnov. Odměnou pak měl být dětem turnaj, ve kterém porovnaly své síly s ostatními spolužáky a staršími kamarády. Soutěže se zúčastnily všechny třídy výše zmiňovaných ročníků, tedy třída 4.A, 4.B, 4.C, 5.A a 5.B. Hrálo se systémem dvou skupin, kdy ve skupině A byli zastoupeni žáci 4. tříd a ve skupině B žáci 5. ročníků. Vítězové obou skupin se poté utkali mezi sebou. Síly všech družstev byly opravdu vyrovnané, děti se snažily, seč mohly, ale jak to tak ve sportu bývá, vítěz může být jen jeden. Turnaj vyhrála třída 5. A, na druhém místě se umístila třída 4.B a třetí skončili žáci ze 4.A. Smyslem turnaje však bylo zejména vyzkoušení si nově naučených dovedností v soutěžních podmínkách, vzbuzení zájmu o sport a v neposlední řadě výběr žáků, kteří budou naši školu reprezentovat v městském kole ve vybíjené, které se uskuteční v průběhu měsíce listopadu (o přesném termínu budeme včas informovat). Všem zúčastněným gratulujeme k výborným výkonům a děkujeme také kolegům, kteří se na přípravě a organizaci turnaje podíleli.

Navštivte fotogalerii!

Bc. Ivona Fridrichová, Mgr. Stanislava Sachová