Tělesná výchova ve 3.A a 3.B

Zveřejněno: 11. října 2020

Jelikož byl dnešním dnem zrušen žákům plavecký výcvik, rozhodli jsme strávit hodiny tělesné výchovy procházkou v přírodě, kterou jsme si zpestřili drobnými pohybovými hrami. Děti byly nadšené a strávený čas na čerstvém vzduchu si náramně užily. V příštích týdnech již bude tělesná výchova probíhat běžně v tělocvičně, dokud se nám zase neotevřou plavecké bazény a my se opět nebudeme smět vrátit k výuce plavání.

I. Fridrichová

Navštivte fotogalerii!