Testování žáků

Zveřejněno: 19. listopadu 2021

Vážení rodiče,
v pondělí 22.11. a 29.11. proběhne v první hodině „ covidové testování“ žáků. Testovat se nemusí žáci očkovaní a žáci, kteří prodělali covid ( lhůta 180 dnů). Tyto skutečnosti je třeba doložit třídnímu učiteli potvrzením.
V pondělí vstupují žáci do školy s rouškou nebo respirátorem a nesundají ho ani ve třídě až do samotného testování. V případě pozitivního covidtestu škola ihned kontaktuje zákonného zástupce, který si pro své dítě přijde a oznamuje tuto skutečnost dětskému lékaři.
Je nezbytně nutné, aby telefonické spojení se zákonnými zástupci opravdu fungovalo. Pokud změníte telefonní číslo, informujte laskavě ihned třídního učitele.

Vedení školy