Světový den včel

Zveřejněno: 21. května 2024

Třeťáci a prvňáčci společně oslavili Světový den včel. 

Žáci z 3.A pozvali prvňáčky do své třídy, aby společně oslavili Světový den včel. Den byl naplněn zábavou a učením – třeťáci ukázali prvňáčkům, jak pracovat s iPady, skenovat QR kódy a programovat BeeBota. Spolupráce mezi dětmi byla skvělá, starší žáci trpělivě pomáhali mladším a ti se nadšeně učili nové dovednosti.  

Děkujeme všem za úspěšnou akci a těšíme se na další! 

Mgr. Viktorie Mrázová, Mgr. Kateřina Bernatíková