Velikonoční pečení

Zveřejněno: 5. dubna 2021

O tom, že naši žáci jsou moc šikovní, není pochyb. Distanční výuka je opravdu náročná a některé předměty se na dálku těžko zvládají. Podívejte se však , jak si žáci sedmého ročníku poradili s velikonočním pečením beránků. Pochvala patří nejen jim, ale i dalším rodinným příslušníkům, kteří se určitě zapojili. Škoda jen, že jsme dobroty nemohli ochutnat. Jistě si to za pár týdnů v naší školní kuchyňce vyzkoušíme a vonět bude celá škola.😜
Z. Schenková