Všestranná pohybová příprava - kroužek

Zveřejněno: 22. listopadu 2019

Již téměř tři měsíce funguje na naší škole sportovní kroužek s názvem Všestranná pohybová příprava dětí, určený žákům 1.–3. tříd. Za tuto krátkou dobu jsme se stihli seznámit se základy hned několika sportů, mezi které patří například házená, sálová kopaná, basketbal, vybíjená nebo u dětí velice oblíbený, avšak málo známý sport s názvem ringette. Mimo tuto řadu pestrých aktivit se věnujeme i drobným pohybovým hrám a soutěžím, díky kterým se zdokonalujeme (aniž bychom to tušili :)) téměř ve všech pohybových dovednostech.
A pozor, tím nekončíme!
Kroužek Všestranná pohybová příprava dětí se nově „rozrostl“ o další aktivitu, kterou je cvičení s hudbou. Jedná se zejména o aerobic a zumbu, ale také o rozcvičení s hudebním doprovodem, kondiční cvičení apod. Cvičit s hudbou jsme začali od poloviny listopadu, vždy v úterý v prvních 30 minutách našeho společného setkání, a to pod vedením naší paní vychovatelky Zuzany Zatloukalové.
Stále ještě máme pár volných míst. Sportujeme každé úterý a středu vždy od 16:15 do 17:45 hod. na ZŠ Cihelní (sraz u branky venkovního hřiště).
Navštivte naši fotogalerii!

Bc. Ivona Fridrichová