VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ANGLICKÉHO KVÍZU

Zveřejněno: 26. února 2020

Pojďte si s námi v anglické soutěži na zahraniční studenty zavzpomínat!
Takto jsme vás, žáky, vyzvali po odjezdu cizinců k zapojení do anglické soutěže. A byli jsme velmi překvapeni vaší hojnou účastí. Celkově jste nám odevzdali 110 vyplněných anglických kvízů.
Vše jsme pečlivě spočítali a připravili odměny pro nejlepší z vás. Nakonec jsme se místo tradičních tří nejlepších rozhodli odměnit všechny ty soutěžící, kteří odpověděli na uvedené otázky správně a získali plných 15 bodů.
Zde uvádíme 17 úspěšných řešitelů kvízu (podle ročníku a v abecedním pořadí):
3. ročník: Kirvejová, Stoszková
5. ročník: Graňáková K.
6. ročník: Cieślarová, Graňáková M., Hegedűsová S., Juříková
7. ročník: Budošová, Frojdová, Lotterová
8. ročník: Hegedűsová N., Vu Thi Huong, Konkol, Waleczková
9. ročník: Grzybek, Jašák, Warcholek

 Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast. Budeme se na vás těšit u dalších anglických soutěží. Pro úplnost si ještě můžete prohlédnout výsledky samotného kvízu:

 

1. Where are the students from?    b/ Turkey, Indonesia, Taiwan
2. Who has got glasses?    a/ Jane
3. What is Ayran?    c/ a drink
4. Where is the volcano with blue lava?    a/ Indonesia
5. Where is Turkey?    c/ in Asia and Europe
6. What is Taipei 101?    b/ a skyscraper
7. What is Bali?    a/ an island
8. What colour is popular at Chinese New Year?    c/ red
9. What is Komodo Dragon?   b/ an animal
10. How many people live in Jakarta?    b/ 10 million
11. Where is a woman president?   a/ Taiwan
12. What is rupiah?    c/ money
13. What is the capital city in Turkey?    c/ Ankara
14. What is TERIMA KASIH in English?    a/ Thank you.
15. What is MERHABA in English?    c/ Hello.

Za kabinet AJ: Miroslav Mitašik