Výuka žáků 9.ročníku - základní informace pro rodiče

Zveřejněno: 4. května 2020

Vážení rodiče,
rozhodnutím MŠMT se od 11.5.2020 otvírá škola pro žáky 9.ročníku k intenzivní přípravě na přijímací zkoušky.
Vzdělávání bude probíhat za dodržování všech hygienických pravidel (budou popsána ve zvláštním dokumentu) každý den od 8.00 do 11.40. (dvě vyučovací hodiny českého jazyka, dvě vyučovací hodiny matematiky).
A dále bude platit:


- Žáka můžete přihlásit k této podobě vzdělávání u třídního učitele nejpozději
do 8. 5. 2020 (později to podle pokynů není možné)


- Bude sledována docházka a absence musí být omluvena třídnímu učiteli skupiny nejpozději do tří dnů


- zákonný zástupce je povinen vyplnit Čestné prohlášení a zaslat ho na e-mail třídního učitele nejpozději do pátku 8.5. ( kucerova.j@cihelni.cz , badura.d@cihelni.cz )
(Vytištěné prohlášení je možné vyzvednout od úterý 5.5. také na sekretariátu školy a vyplněné vhodit do schránky školy). Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.


- Škola zajistí v případě zájmu zákonného zástupce obědy ve školní jídelně


Upozorňujeme zákonné zástupce, že žák bude ve škole dodržovat hygienická pravidla, se kterými bude seznámen v pondělí v 8.00. Za jejich opakované porušení a ohrožení zdraví ostatních může být z výuky vyloučen.
Po zjištění počtu žáků, kteří mají o výuku zájem ,budou nastavena pravidla vstupu do školy a další organizační záležitosti ( přesný počet hodin, výukové dny a jiné...).

Sledujte, prosím, webové a FB stránky školy – ke zveřejnění dojde v pátek 8.5.2020. Informace budou zaslány také prostřednictvím EDUPAGE.

Vedení ZŠ a MŠ Cihelní

Název přílohy Typ
čestné prohlášení zákonného zástupce pdf stáhnout