Z JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU (ŠP)

Zveřejněno: 26. ledna 2024

První zasedání ŠP v novém roce 2024 se uskutečnilo 25. ledna. Sešli se téměř všichni „parlamentníci“, což vnímám jako dobré znamení – chuť do práce nám nechybí:)
O čem se jednalo – stručně a v bodech:
• Chování žáků během přestávek na chodbách, na wc – stálé problémy u některých žáků, hlučnost, vulgární vyjadřování, ničení majetku na wc (například papírové utěrky jsou školní majetek a mají sloužit všem, víte to?)
• Šatny – stálý problém – přezůvky po výuce nesmí zůstávat na zemi, šatny se vytírají !!!
• Pravidla při stěhování do jiných učeben - doladíme s panem školníkem upozorňovací signál
• Pořádek, případně nepořádek ve třídách, nalepené žvýkačky, poničené židle a sedačky – to všechno mají na svědomí někteří žáci naší školy – bohužel:)
• Sebereflexe členů parlamentu – sebehodnocení chování v I. pololetí – člen ŠP by neměl mít kázeňské problémy, s některými se zřejmě budeme muset rozloučit, toto bude projednáváno individuálně
• Knihobudky na 1. patře – bude nutno buď obměnit nabídku knih a časopisů, nebo upravit pravidla pro využívání sedaček
• Automaty na jídlo a pití – máme tip, pověření členové budou zjišťovat možnosti u vedení školy
• K projednání s panem ředitelem máme i další body – například instalaci zrcadel na wc. Toto jsme řešili už loni, v některých třídách se domluvili a pořídili si vlastní zrcadlo do třídy a „problém“ je vyřešen, v některých třídách je domluva asi obtížnější…. Je to na vás!Jen si stěžovat a nic neudělat – to není správná cesta :)
• Další nápady projednáme nejprve s vedením školy a na příštím zasedání se budeme těšit na setkání s paní zástupkyní a panem ředitelem, pokud nebudou mít jednání mimo školu.
• Jako nejvhodnější termín schůzek bylo vybráno úterý, takže se určitě sejdeme koncem února, příp. začátkem března, termín bude upřesněn, členové parlamentu budou informováni prostřednictvím edupage nebo e-mailu (JE NUTNO POUŽÍVAT ŠKOLNÍ E-MAIL!)
Shrnutí: zasedání bylo plné dobrých nápadů i lidí:) pozitivní energie, bylo fajn se zase setkat. Do příští schůzky určitě nasbíráme další nápady, i když někteří si povzdychli, že je třída neposlouchá nebo reaguje odmítavě. Ale to nás přece neodradí, pořád je víc těch, kterým na této škole záleží a mají ji rádi.
Všechny zdravím a přeji pěkné dny:)

Mgr. Iva Mrózková