Zápis do 1.třídy pro školní rok 2022/2023

Zveřejněno: 31. března 2022

Víte, že..................
.... kreslí si s námi, skládají s námi kostky, spolu vystřihujeme obrázky, chodí s námi do přírody, učí nás poznávat tvary, barvy, zvířata, stromy, květiny, společně sportujeme, naučili nás říkat promiň, prosím a děkuji, věří nám, dávají nám různé úkoly, pochválí nás, když se nám něco povede, povzbudí nás při neúspěchu, nastavili nám jasná pravidla denního režimu, nemají rádi, když odmlouváme nebo lžeme, mají nás rádi a my je taky,
protože to jsou ....... NAŠI SKVĚLÍ RODIČE !
A půjdou s námi k zápisu do školy.....kam?


No přece na CIHELNÍ !!! A kdy?
Ve čtvrtek 7.4. od 14.00 do 17:30 nebo v pátek 8.4. od 12.30 do 16.00.
Těšíme se na Vás!
Učitelé z Cihelní

Kdo musí přijít k zápisu?
K zápisu se dostaví :
a) děti , kterým bude k 31.8. 2022 6 let
b) děti, které měly v loňském školním roce odloženou povinnou školní docházku

Co budete potřebovat s sebou?
Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků).
Odklad povinné školní docházky
Chcete-li svému dítěti odložit povinnou školní docházku o rok, předkládáte řediteli školy v době zápisu žádost o odklad povinné školní docházky.
K žádosti je potřeba doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře – pediatra nebo klinického psychologa.
Tato žádost bude vyplněna se zákonným zástupcem ve škole v době zápisu.