Zápisové lístky - informace výchovné poradkyně

Zveřejněno: 11. března 2020

Vážení rodiče, v těchto dnech jsem měla podle domluvy rozdávat Vašim dětem zápisové lístky (dle platné legislativy je mají zákonní zástupci, příp. uchazeči obdržet do 15.března).Vzhledem k tomu, že je na středních školách můžete uplatnit NEJDŘÍVE 22.4., není třeba situaci hrotit, do té doby bude, jak pevně doufám, vše opět v normálu a Vaše děti lístky obdrží včas tak, aby mohla být dodržena zákonná lhůta k jejich odevzdání na SŠ.Pokud by situace nebyla příznivá, zajistím distribuci ZL náhradním způsobem, o kterém Vás budu včas informovat.
Přeji Vám pevné zdraví.Iva Mrózková