Zprávy z parlamentu

Zveřejněno: 2. února 2020

Milí parlamentníci,
i v tomto kalendářním roce se scházíme KAŽDOU středu po vyučování ve školním čtenářském klubu. Některé chválím hned od začátku ledna za skvělou docházku (6.A - Patrik i Kuba, 6.C - Natka C., 8. A - Eliška, 8.B - Adéla C., 9. B - Aneta i Adéla).
Ostatní máte s docházkou potíže, už jsem to s vámi probírala, ale pro jistotu: nemůžete- li se schůzek zúčastňovat, nebo pokud nechcete být členy ŠP, zajistěte si za sebe náhradu. Domluvte se nejprve se svou třídou a s třídním učitelem, a pokud se vám nepodaří zajistit náhradu, platí i možnost, že některá třída v parlamentu mít zastoupení nebude. Byla by to škoda, ale nedalo by se nic dělat, práce ve školním parlamentu je pro žáky, kteří mají chuť dělat něco navíc, nebo mají tréninky v jiný den a podobně. Na schůzky je opravdu potřeba chodit.
Iva Mrózková