Milí deváťáci, kteří budete psát v pondělí přijímací testy,
věřím, že jste nic nepodcenili a připravovali se poctivě, budu vám držet palce, aby všechno vyšlo. Zápisové lístky máte již všichni u sebe, o způsobu odevzdání jsem vás poučila, přesto - kdyby něco nebylo jasné, určitě mne kontaktujte.
Přeji všem HODNĚ ŠTĚSTÍ ! Iva Mrózková

Informace po tiskové konferenci ministra školství dne 15.4.

Uchazeči o tříleté obory - v týdnu od 20.4. budou střední školy zveřejňovat seznamy přijatých žáků, bude tedy možné odevzdávat zápisové lístky (ZL).Odevzdávejte je až tehdy, budete-li znát výsledky z OBOU oborů.
Zápisové lístky mám pro vás připravené, vyzvedávat si je můžete vždy v úterý nebo ve čtvrtek od 9:00 do 11:30. Pro ZL si může přijít žák sám, případně zákonný zástupce.
Předávání bude probíhat před vchodem, ohlásíte se paní sekretářce a já vám ZL proti podpisu předám.

Uchazeči o čtyřleté obory - stále platí, že bude 1 termín jednotné přijímací zkoušky, datum dosud není stanoveno, MĚLO BY se jednat o některý den v červnu.Pokud jde o zápisové lístky, platí totéž, co pro tříleté obory. (viz výše).

Pro všechny:Lhůta k odevzdání ZL je stejná pro tříleté i čtyřleté obory, teprve PO VYHODNOCENÍ písemných přijímacích testů začne běžet zákonná lhůta 5 dní, toto stále platí, na odevzdání ZL máte tedy všichni dost času.Chápu, že je chcete mít u sebe doma co nejdřív a ráda se s vámi při jejich předání uvidím.Stále platí - pište, pokud budete cokoli potřebovat individuálně domluvit.Pište prosím na mou adresu - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - ať nezatěžujeme sekretariát školy záležitostmi, které můžeme vyřídit přímo spolu.

Děkuji za pochopení.Iva Mrózková

(vybírám některé změny 2019/20 v souvislosti s mimořádnou situací)

Obecně platí, že žáci budou ZL odevzdávat AŽ V DOBĚ, KDY BUDOU ZNÁT VÝSLEDEK Z OBOU ŠKOL (OBORŮ), NA KTERÉ SE HLÁSÍ.

Uchazeči o čtyřleté obory: střední školy budou seznamy přijatých uchazečů zveřejňovat dle zákona a dle aktuálního termínu konání přijímacích zkoušek, zatím platí, že přijímací zkoušky budou nejdříve za 2 týdny po nástupu žáků zpět do škol. V tom případě nebude problém s předáním ZL žákům, předám jim je (nebo zákonným zástupcům) osobně, až opět zahájíme výuku.

Uchazeči o tříleté obory: střední školy mohou zveřejnit seznam přijatých nejdříve 20. dubna. V týdnu po Velikonocích budete mít možnost si ZL vyzvednout u nás ve škole, mám je připravené. Předávání musí probíhat za mimořádných opatření, ale to zvládneme. V úterý 14.4. v době od 9.00 do 11:30 si pro zápisové lístky můžete chodit, případně žáci sami. POZOR! OPRAVDU SE TO TÝKÁ JEN ŽÁKŮ, KTEŘÍ PODALI OBĚ PŘIHLÁŠKY NA TŘÍLETÝ OBOR !!! Protože jen ti v té době už budou vědět, zda byli přijati (najdou své číslo na webu střední školy v seznamu přijatých – číslo, které jim přišlo v dopise ze střední školy, ty dopisy nyní začínají střední školy rozesílat).

Ostatní budou čekat na termíny přijímacích testů, na vyhodnocení a teprve potom budou vědět, zda byli přijati – a do té doby bude dost času, abych jim zápisové lístky předala, protože to bude až v době, kdy poběží výuka – jak píšu ve druhém odstavci.

Lhůta k odevzdání ZL na střední školu bude 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (to znamená až po vyhodnocení přijímacích testů). Času bude opravdu dost, není třeba se stresovat. Tato lhůta platí pro všechny, tedy i pro tříleté obory, opravdu na odevzdání zápisového lístku bude dostatek času.

 

POZOR – letos ZMĚNA V ODVOLÁNÍ

           Úprava zákona říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné, ale standardní odvolání

           je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit    

           původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout

           uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Nové rozhodnutí

           předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá jeho zápisový lístek zpět k odevzdání

na druhou školu, takže letos uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně.

V případě nejasností mne určitě kontaktujte – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přeji hodně zdraví, trpělivosti a pevné nervy! IM

Milí vycházející žáci, vážení rodiče!
ráda bych Vám všem v této obtížné době vyjádřila podporu a poděkovala za všechno, co děláte - žákům za to, že se poctivě připravují na přijímací zkoušky, plní úkoly, které jim zadávají vyučující on-line a rodičům za podporu a starost.
Situace není jednoduchá, to všichni pociťujeme na vlastní kůži. Ale pevně věřím, že tato doba jednou skončí a my se vrátíme k běžnému životu, který jsme žili předtím. Mnohdy jsme si vůbec neuvědomovali, jak je skvělý. Zase bude!
Všichni se snažíme, jak umíme, a je dobře, že mezi námi funguje spolupráce a vzájemná pomoc. Bude to tak i nadále.
V tuto chvíli Vás určitě zajímají konkrétní informace k "přijímačkám". Některé sdělil pan ministr již minulý týden na tiskové konferenci, nyní jsme obdrželi materiál MŠMT, ze kterého jsem vybrala to, co se týká přijímacího řízení, můžete si vše v klidu prostudovat.
Stále platí, že pokud budete cokoli potřebovat (vysvětlit, objasnit, probrat, nebo se jen pozdravit a popřát si navzájem sílu), můžete mne kontaktovat prostřednictvím mailu.
Přeji Vám všem pevné zdraví a optimismus, bude líp!
Mgr. Iva Mrózková

Vážení rodiče, děkuji vám za opravdu hojnou účast na dnešní schůzce rodičů vycházejících žáků. Věřím, že jste obdrželi užitečné a praktické informace, které vám mohou pomoci při rozhodování o budoucím studiu vašich dětí. Přeji vám, aby váš výběr byl uvážlivý a správný. Samozřejmě všem našim žákům budu držet palce, aby byli přijati nejlépe hned v prvním kole na své zvolené obory.
Iva Mrózková

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
(upravený výňatek z vyhlášky MŠMT ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto náležitosti:
• potvrzený prospěch z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (klasifikace z příslušných ročníků je na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou otiskem razítka a podpisem ředitele školy, přikládat vysvědčení není třeba)
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - (pokud jej SŠ vyžaduje - toto SŠ uvádí ve svých podmínkách k přijetí), potvrzuje pediatr ve spolupráci s odborným lékařem, tiskopis lze získat na webových stránkách příslušné SŠ, příp. u VP
• doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - toto zajišťuje zákonný zástupce žáka v PPP nebo SPC

Uchazeč podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, na obou přihláškách uvede školy, obory vzdělání v tomtéž pořadí.

Přihlášku je nutno doručit na vybranou SŠ do 1.března 2020

ZÁŘÍ 2019
Zdravím všechny žáky, kteří letos budou končit povinnou školní docházku!
Poslední ročník na základní škole není vůbec jednoduchý. Proto vás chci ujistit, že na ten zodpovědný úkol, tj. rozhodování, KAM po základní škole, nebudete sami. Konečné rozhodnutí bude samozřejmě na vás, ale je dobré vědět, že na to nejsem sám a také je dobré se poradit.
Nejprve se svým vnitřním hlasem, který by měl napovědět – kdo jsem, co umím, co mi jde, na co bych mohl navázat, co by mě bavilo, nebo naopak na co se určitě nehodím. Hodně o vás vědí také vyučující, případně třídní. I jejich názor by pro vás měl být důležitý.
Určitě všechno probírejte s rodiči, protože to budou oni, kteří budou vaše další studium financovat a budou vám pomáhat.
Pokud na této úrovni dojde ke shodě, je to první správný krůček – vybral jsem si to pravé a rodiče mě podporují.
Jestliže dlouho nebudete schopni najít odpověď na otázku, „co bych asi tak mohl dělat po ukončení ZŠ“, je možno požádat o radu odborníky – INFORMAČNÍ PORADENSKÉ STŘEDISKO ÚŘADU PRÁCE, případně PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKOU PORADNU. Podrobnější informace vám poskytnu, bude-li potřeba. Určitě i letos budete mít možnost poznat některé střední školy formou prezentací v rámci předmětu výchova k volbě povolání. Brzy se na středních školách rozjedou dny otevřených dveří, určitě je sledujte.
Potom už bude stačit „málo“ – vybrat si správnou školu a být na ni přijat. Ale to zatím předbíhám, jsme stále teprve na začátku.
Podrobně vás budu o přijímacím řízení informovat průběžně, tak, jak budeme dostávat informace z MŠMT, toto povídání berte skutečně jako úvodní slovo výchovné poradkyně.
Přeji vám úspěšný poslední školní rok na naší škole, pracujte zodpovědně hned od začátku, abyste měli co nejlepší výsledky a mohli si vybrat střední školu podle svých představ.

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“ — Konfucius

Iva Mrózková

Vážení rodiče,
děkuji za hojnou účast na konzultačním odpoledni dne 26.03.2019 věnovaném předávání zápisových lístků a dalších informací o přijímacím řízení. Setkání s vámi bylo již tradičně velmi příjemné, doufám, že i pro vás přínosné.I nadále platí možnost kontaktovat mne (nejlépe elektronicky) a domluvit si individuální schůzku. Přijímací zkoušky jsou na dohled, přeji všem hodně štěstí a držím palce:-)
Iva Mrózková