1.A a 1.B V KNIHOVNĚ

Zveřejněno: 27. června 2024

„Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“

Na závěr roku jsme byli pozváni do knihovny, kde na děti čekaly soutěže, hry, pohybové aktivity i vědomostní soutěže.  Každý dostal od paní knihovnice „Čtenářský glejt“ a knížku Kouzelné brýle od paní spisovatelky Zuzany Pospíšilové. 

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře a  složili  čtenářský slib.  

K. Bernatíková