Aktuální informace ke školní výuce

Zveřejněno: 22. ledna 2021

INFORMACE KE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE OD 4.1.2021

V pondělí 4.1.2021 nastoupí za přísných hygienických podmínek do školy třídy 1.A, 1.B, 1.C , 2.A a 2.B podle rozvrhu platného od září 2020.

Ostatní třídy se budou vyučovat distančně podle „covidového“ rozvrhu.

Školní družina je v provozu ( ranní i odpolední). V jídelně se stravují pouze žáci, kteří chodí do školy, ostatní si mohou odnášet obědy v jídlonosiči (vyzvednutí od 11.30 do 12.00).

Vytištěné úkoly si mohou žáci vyzvedávat vždy v pondělí a čtvrtek od 10.00 do 11.00.

V týdnu od 15.2. do 19.2. pokračuje výuka v nezměněném modelu.
O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAT.

 

POZOR! POZOR! POZOR!

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření si Vás dovolujeme informovat, že Rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 29. prosince 2020 byla NAŠE ŠKOLA/školské zařízení určena k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021.

Pokud potřebujete umístit své dítě na Cihelní, kontaktujte Mgr. Marcelu Kraslovou (kraslova.m@cihelni.cz) a domluvíte si další podrobnosti ( výuku, návštěvu družiny, obědy apod.)