Besedy na Cihelní

Zveřejněno: 1. prosince 2019

V průběhu posledního týdne se na naší škole konalo několik besed zaměřených na prevenci.

Jako každý rok se žáci 2. a 6. ročníků setkali s příslušníky hasičského záchranného sboru v rámci projektu Hasík, druháčci pak absolvovali i besedu na téma „Bezpečně doma a na silnici“. Strážníci městské policie Karviná si s dětmi povídali o bezpečném chování, s třetáky pak diskutovali na besedě s tématem „Malý kriminalista“.

 

Žáci 8. ročníku se již tradičně setkali s panem Romanem Povalou, se kterým diskutovali o tom, jak žít bez závislostí nejen na omamných látkách, jak jim předcházet a o hodnotách v životě každého z nás.

Mgr. Andrea Fránová