Co jsme vylepšili na Cihelní

Zveřejněno: 1. prosince 2021

Od prázdnin už uběhla řádka dnů, ale i přes to nebude na škodu, když uvidíte, že i v tomto obtížném období pracovala celá řada lidí na zvelebení naší školy. Probíhala oprava elektroinstalace, rekonstrukce učeben (jazykové a počítačové), zároveň jsme zřídili nové třídy pro prvňáčky. Bylo toho hodně, ale výsledek stojí za to! Sami můžete posoudit...Zároveň bych na tomto místě chtěl poděkovat všem zaměstnancům ZŠ za to, že v obtížných podmínkách byli schopni připravit školu k provozu tak, aby naši žáci mohli nastoupit regulérně 1. září;)!
Snad vám to zpříjemní den, vedení školy:)

Začínáme jazykovou učebnou...fotogalerie zde.

Jazyková učebna má mnoho výhod, ale také přesah ve využívání. Dá se používat i pro jiné předměty - pro rozvoj čtenářské gramotnosti, logopedické korekce, apod.
Žáci mají k dispozici také 24 tabletů s kompletním vybavením v rámci tzv. mobilní jazykové učebny, která se dá využívat i v běžných kmenových třídách;)!

Konečně máme i opravdovou učebnu výpočetní techniky. Kromě základních dovedností si žáci určitě budou moci pod vedením zkušených pedagogů vyzkoušet práci týkající se tvorby videoukázek a úpravy fotografií...fotogalerie zde.

Rekonstrukce elektroinstalace probíhala v suterénu školy a v 1. nadzemním podlaží.Fotogalerie zde.
Kromě toho podstatného, co není vidět (dráty pod omítkou, které byly z roku 1960) se podařilo snížit stropy (udělat podhledy s let osvětelním).
Skvělou práci odvedly paní vychovatelky z družiny, kterým se podařilo zrenovovat nádherné nástěnné malby - moc děkujeme!!!😍

Blíží se konec prohlídky;) - nyní nabízíme náhledy do nově vzniklých 1. tříd.
V tomto školním roce jsme je přemístili do budovy školní družiny, aby měli noví žáčci větší komfort ..
Vyučování, stravování, ale i zájmová činnost školní družiny probíhají ve stejné budově - nemusí se tedy přemísťovat a mají vše na jednom místě;)
Stejně tak jejich třídní učitelky ("školní" maminky) mají své kabinety v této budově.
Použili jsme vizualizace projektu...v příštím příspěvku přidáme fotografie z běžné třídy😉!
Pěkný den.

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy