Distanční výuka prvňáčků - informace pro rodiče

Zveřejněno: 1. března 2021
 1. března 2021

Vážení rodiče, dnešním dnem začíná pro vaše děti opět distanční výuka. Vše, co by děti zvládaly během dopoledního vyučování, budou plnit doma pod vaším dohledem nebo v on-line hodinách.

Učivo, které budeme probírat, najdete na stránkách EduPage (https://cihelni.edupage.org/?) a v týdenním plánu 1. tříd na stránkách školy (www.cihelni.cz).

 1. Během domácí přípravy se zaměřte:
 • pravidelné hlasité čtení (důležité je, aby si děti ukazovaly nebo dělaly obloučky pod slabikami, slovy)
 • věnujte pozornost správnému sezení, držení tužky, každý den opakujte psaní tvarů písmen, trénujte psaní slabik, slov
 • využívejte výuková videa, která Vám usnadní práci: - https://nns.cz/amos/slabikar-2dil/, https://www.matyskova - matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-aktualizovane-vydani/
 • je velmi důležité pracovat každý den a neplnit vše najednou
 •  v matematice denně procvičujte sčítání, odčítání, porovnávání a rozklady čísel do 10
 1. Od středy 3. 3. budou v rámci výuky probíhat dvě videohodiny (český jazyk a matematika). Vždy v pondělí, středu, pátek od 9, 00 – 10,45 hod. Děti z každé třídy rozdělíme do dvou skupin a budou pracovat 20 minut v každé videohodině. Pozvánka bude doručena na e-mail rodičů, který máme k dispozici. V pozvánce bude rovněž upřesněno, co si děti mají na hodinu připravit. Jakým způsobem se máte přihlásit, najdete na stránkách školy: www.cihelni.cz - VIDEOHODINA na Cihelní – návod.
 1. Tentokrát bude probíhat kontrola některých prací dětí (vždy uvedeme konkrétní cvičení), které nafotíte a pošlete na naše e-mailové adresy: 1. A s@cihelni.cz, 1. B rzymanova.b@cihelni.cz, 1. C kantorova.e@cihelni.cz. Nefoťte a neposílejte vše.
 1. Každý čtvrtek si vyzvednete ve škole od 10 – 12,00 hodin pracovní list (matematika, český jazyk), který děti splní a v pondělí odevzdají ke kontrole. Jejich práce bude hodnocena známkou, která se objeví v systému.

Pro první pracovní list si přijďte ve čtvrtek 4. 3. a zároveň odevzdejte pracovní list z prázdnin (ve složce).

 1. Již zítra 2. 3. si přijďte (můžete poslat i děti) od 11 – 12,00 pro nové sešity, se kterými začneme pracovat během distanční výuky.

Připomínáme, že distanční výuka je povinná a bude součástí hodnocení (známky) na vysvědčení. Pokud nemáte možnost připojit se k videohodinám, plňte úkoly zadané v EduPage. Pokud nemáte ani tuto možnost, napište nám, budeme Vám zadávání tisknout k vyzvednutí ve škole (každé pondělí, čtvrtek).

 

Situace není jednoduchá pro Vás ani pro nás, proto Vám přejeme hodně síly a pevné zdraví. Předem děkujeme za spolupráci, ale i za to, že umožňujete vaším dětem v této nelehké době zvládnout učivo první třídy.

Pokud nastane nějaký problém, nebojte se nás kontaktovat. Budeme se snažit společně najít řešení.

 

Mějte se zdravě!

třídní učitelky 1. tříd