DŮLEŽITÉ INFORMACE - ORGANIZACE VÝUKY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ - 26.3.2020

Zveřejněno: 26. března 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
máme prvních pár dnů za sebou, je to náročné, řekl bych hektické, ale společnými silami to zvládáme a musím říct, že velmi dobře. Děkuji vám spolupráci a navázání komunikace. Děkuji učitelům za snahu se co nejrychleji adaptovat (nejen za podklady k výuce na dálku, ale především za hledání optimálních cest k zajištění vzdělávání vašich, „našich“😉, dětí).
Vše se mění, vyvíjí, a my na základě vámi poskytované zpětné vazby, na základě sledování různých zdrojů týkajících se vzdělávání a v souladu s projevem ministra školství Ing. Roberta Plagy, PhD., provedeme od začátku příštího týdne několik drobných změn.
TYTO ZMĚNY BUDOU PLATNÉ OD PONDĚLÍ 30.3.2020
Námi nastavené komunikační prostředí EduPage zůstává základní platformou pro předávání informací.
Pro jednotlivé ročníky jsme vytvořili „provizorní nové rozvrhy“, kterými sledujeme především potřebu zajištění návaznosti profilových předmětů (matematiky a českého jazyka). Informace z ostatních předmětů budou předávány v menším rozsahu. Snažíme se tak efektivně dávkovat učivo, aby děti nebyly přehlceny a nedocházelo k jejich demotivování.
Stále s dětmi na 1. stupni budeme komunikovat přes týdenní plány na webu školy (požadavky, podklady pro samostatnou práci budou nadále vkládány). Na druhém stupni využijeme zmiňovanou EduPage a doporučil bych Google aplikaci “Učebna“.
Učitelé budou postupně zadávat učivo, které žáci zvládnou sami doma a po návratu do školy na něj budeme moci společně navázat.
Pokud bude třeba zaslat vypracovaný úkol zpět vyučujícímu, použijte scanování nebo hotový úkol jednoduše „vyfotíte“ mobilem a soubor (fotku či pdf.) pošlete e-mailem vyučujícímu.

Pro všechny žáky a učitele platí následující:
Všichni vyučující budou každý pracovní den od 9.00 do 11.00 on – line, aby mohli odpovídat na případné dotazy žáků, nebo je se žáky konzultovat (e-mail, videohovor, telefon). Počítáme tedy s tím, že každý pracovní den budou žáci na svých úkolech pracovat.
Škola je otevřená denně od 8.30 do 11.30. Pro ty, kteří nemají možnost pracovat na počítači (ti, kteří s námi doposud nekomunikovali e-mailem nebo prostřednictvím EduPage), budou po předchozí domluvě s vyučujícím, v úterý a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30, připraveny na sekretariátu školy vytištěné materiály pro práci doma. Omlouváme se, ale vzhledem ke vzniklé situaci, respektujte opatření, že jen ve výjimečných případech bude pozváni dovnitř školy (samozřejmě se zakrytím úst a nosu), ve většině případu s Vámi budeme komunikovat před dveřmi nebo mezi dveřmi).

Jak se dostat na EduPage stránky školy. www.cihelni.edupage.org
1. Zaslat na email sikora.p@cihelni.cz požadavek ve tvaru: příjmení a jméno zákonného zástupce, příjmení a jméno žáka.
2. Přístup zákonným zástupcům vygeneruje a zašle na uvedenou adresu systém EduPage.
3. Přístup žákům může zaslat správce systému na uvedenou emailovou adresu.

Jak na přihlášení žáků 2. stupně?
Po žácích 2. stupně potřebujeme, aby se na svých mobilních zařízeních či PC přihlásili do školního e-mailu.
U žáků, kteří se nepřihlásili nebo nebyli na svém účtu aktivní, jsme kontaktovali zákonné zástupce a upozornili je na možnost výuky na dálku.
V případě nejasností neváhejte ve všední dny v čase od 9:00 do 11:00 kontaktovat své třídní učitele.
Během této mimořádné situace se mohou žáci naučit plánovat si práci, nést za svou práci odpovědnost, plnit zadané úkoly, hledat vlastní způsoby řešení, pracovat v cloudovém prostředí… A mohou především konečně smysluplně využít své mobilní přístroje. Mobilní operátoři nyní nabízejí u většiny klientů do konce dubna neomezené množství dat, je třeba pouze tuto službu aktivovat (není tedy třeba pro plnění většiny úkolů počítač s přístupem na internet).
Předem děkujeme za spolupráci a podporu při samostudiu žáků.

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy