Informace ke školní docházce od 24.5. 2021

Zveřejněno: 6. května 2021

V pondělí 24.5. 2021 se vracejí k prezenční výuce všichni žáci :-) !  Děti se budou učit podle platného rozvrhu. Vstup do školy je upraven takto:

1.ročník

Hlavní vchod v 7.40

2.ročník

Hlavní vchod v 7.50

3.ročník

Družinový vchod 7.45

4.ročník

Družinový vchod v 7.50

5.ročník

Hlavní vchod v 7.45

6.ročník

Vchod u tělocvičny v 7.40

7.ročník

Vchod u tělocvičny v 7.45

8.ročník

Vchod u tělocvičny v 7.50

9.ročník

Hlavní vchod v 7.50

 

Všechny děti musí mít ve škole respirátor nebo chirurgickou roušku. Testování proběhne v pondělí na začátku vyučování pod vedením třídního učitele.

Školní jídelna i družina jsou v provozu bez omezení.