ROZHODNUTÍ hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež

Zveřejněno: 12. března 2021

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a usnesení Vlády České republiky č. 212 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření a dle § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů byla NAŠE ŠKOLA/školské zařízení určena k zajištění nezbytné péče o děti od 2 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 28.2. 2021 do 21.března 2021.
Pokud potřebujete umístit své dítě na  ZŠ a MŠ Cihelní,

kontaktujte Mgr. Marcelu Kraslovou (kraslova.m@cihelni.cz) - umístění žáků 1.stupně ZŠ

a Bc. Dagmar Krakowczykovou (krakowczykova.d@cihelni.cz) - umístění dětí do MŠ Cihláček Nedbalova

a domluvíte si další podrobnosti.