Aktuální informace k znovuotevření školy 30.11.

Zveřejněno: 26. listopadu 2020

Vážení rodiče, další informace týkající se nástupu do školy najdete zde:

Do školy se vstupuje třemi vchody a v různých časech:

  • děti se učí podle původního rozvrhu, který platil od začátku roku. Dodržujeme homogenitu tříd.
  • Školní družina i jídelna jsou v provozu (v jídelně se stravujeme podle zvláštního rozpisu).
  • Po celou dobu pobytu ve škole má žák roušku (je třeba mít jednu také na výměnu).
  • V každé třídě je k dispozici dezinfekce ,často se větrá, dodržují se předepsaná pravidla pro chování v době pandemie.

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

do školy posílejte pouze děti zdravé. V případě podezření na onemocnění dítěte je dítě odvedeno do karanténní místnosti, kde se o něj postará paní asistentka a ihned kontaktujeme zákonného zástupce. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné, aby byl váš mobilní telefon dostupný.