Organizace vzdělávání žáků naší školy v období 14. 10. - 1. 11. 2020

Zveřejněno: 14. října 2020

Opět se nám ze dne na den změní život. Děti budou doma a budou se vzdělávat distančně (vzdáleně). Škola je na tuto situaci už dostatečně připravena. Nevíme však, jaké možnosti a podmínky máte na realizaci distanční výuky doma vy (technické nebo sociální). Proto vás prosím, pokud nemůžete svým dětem vzdálenou výuku z jakéhokoliv důvodu zabezpečit, pracujete v momentálně vytíženém odvětví (zdravotnictví, policie, sociální služby, atd.) informujte o tom neprodleně třídní učitele svých dětí. Pevně věřím, že společně najdeme vhodné řešení, které bude "ušito na míru" potřebám Vás i Vašeho dítěte.

Připomínáme několik zásadních věcí, na které jsme již upozorňovali:

Vzdálená výuka je od tohoto roku ze zákona povinná pro všechny žáky (žák se jí tedy musí účastnit) – povinnost omlouvání z výuky platí jako v běžné výuce, t.j. u třídního učitele do 3 kalendářních dnů od počátku absence, jak vyplývá ze školního řádu.

Ke vzdálené výuce používáme platformu EduPage – každý žák má svůj uživatelský účet, stejnou možnost mají i zákonní zástupci. Pokud byste si jej chtěli zřídit, kontaktujte metodika IT Mgr. Petra Sikoru na e-mailu: sikora@cihelni.cz.

Pro žáky 1. tříd budeme zveřejňovat na stránkách školy týdenní plány pro lepší orientaci v probírané látce.

Učitelé budou jako nástroje distanční výuky používat již zmiňovanou aplikaci EduPage, g-mail a pro konferenční video hovory se žáky i rodiči také aplikaci Meet, která se dá nainstalovat také do mobilních zařízení.

Škola je otevřená denně od 9.30 do 14.00. Pro ty, kteří nemají možnost pracovat na počítači, budou po předchozí domluvě s vyučujícím v pondělí od 10.00 do 11.00 a ve čtvrtek od 10.00 do 11.00, připraveny na sekretariátě školy vytištěné materiály pro práci doma.

Omlouváme se, ale vzhledem ke vzniklé situaci, respektujte opatření, že jen ve výjimečných případech budete pozváni dovnitř školy (samozřejmě se zakrytím úst a nosu), ve většině případů s Vámi budeme komunikovat před dveřmi nebo mezi dveřmi).

Stravování - po dobu vzdálené výuky mají děti odhlášené obědy. Pokud budete chtít obědy odebírat, a nově je to možné, je potřeba obědy přihlásit přes systém e-strava (webová stránka ZŠ a MŠ Cihelní – horní oranžové liště najdete nadpis JÍDELNA) nebo telefonicky u vedoucí školní kuchyně p. Jany Weberové (702 167 150). Obědy bude možné vyzvedávat v době od 12:00 do 13:00 – žáci se mohou stravovat přímo v jídelně školy.

Na dny 26. a 27. října 2020 (pondělí, úterý) stanovilo MŠMT svým opatřením dny volna. Po té následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října – v těchto dnech nebude probíhat distanční výuka.

Škola, školní družina i školní jídelna jsou v těchto dnech také uzavřeny.

S přáním pevného zdraví a klidných dnů,

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy