Výuka od 12.10. do 30.10.2020 (COVID)

Zveřejněno: 9. října 2020

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 8.10.2020 č.997, o přijetí krizových opatření vzhledem ke COVID – 19, s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • Školní družina je v běžném provozu.
  • 1. stupně základních škol přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v     rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
  • 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, viz informace k zajištění střídavé výuky níže.
  • Zájmová činnost a kroužky, doučování a plavání se ruší až do odvolání.
  • Stravování žáků, účastnících se distanční výuky, je možné v čase od 13.45 hodin do 14.00 – není možná konzumace obědů ve školní jídelně.
  • Ve dnech 26. a 27. října budou vyhlášeny dny volna MŠMT, navazuje státní svátek 28.10. a podzimní prázdniny 29. - 30.10. 2020 (žáci mají tedy týdenní volno) –pokud se nic nezmění, nastupují do školy 2.11.2020 (Škola, školní družina i školní jídelna budou uzavřeny).

Střídavá výuka bude v dalších třech týdnech probíhat následovně:

(12.10. – 25.10.2020)

-          1.stupeň – výuka podle rozvrhu, družina v provozu, jídelna v provozu

-          2.stupeň

12.10.-16.10.2020

Prezenční výuka (děti ve škole): 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

Distanční výuka (děti doma): 6.B, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B

19.10.-23.10.2020

Prezenční výuka (děti ve škole): 6.B, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B

Distanční výuka (děti doma): 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

26.10.- 30.10.2020

Podzimní prázdniny pro všechny děti

   

-   Připomínáme, že je distanční výuka od nového školního roku povinná!!!   

-     Úkoly vyzvedávají žáci přes EduPage – každý z nich má zřízen svůj účet i s přihlašovacími údaji. V případě problémů, kontaktujte p. Mgr. Petra Sikoru na e-mailu: sikora.@cihelni.cz

-          Žáci, kteří nemají techniku, si vyzvednou domácí úkoly v pondělí  od 13.00 – do 14.00 a    ve čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin ve škole.

-          V případě nejasností se obraťte na svého třídního učitele.

Pro děti, které se učí doma (distančně), byl připraven COVID rozvrh.

(podle tohoto rozvrhu dostanou úkoly na jednotlivé dny):

 

Název přílohy Typ
Rozvrh pro distanční výuku pdf stáhnout