"Tělocvik" jinak....

Zveřejněno: 6. října 2020

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že je upravena výuka tělesné výchovy na 2. stupni v rámci nouzového stavu tak, že se nemůžeme hýbat, cvičit, dovádět v tělocvičnách...
Avizujeme, že v rámci tělesné výuky budeme realizovat vycházky do blízkého okolí, využívat našeho workoutového hřiště apod.
V tomto případě bychom vás rádi požádali, aby byly děti optimálně oblečeny a byly tedy zohledněny klimatické podmínky daného dne.
V případě, že by počasí nebylo vhodné pro vycházku, budeme se zaměřovat na činnosti a dovednosti žáků, které by měly podpořit případnou distanční výuku.

Přejeme vám pevné zdraví a děkujeme za spolupráci.