Pravidla chování v době epidemie COVID

Zveřejněno: 31. srpna 2020

k 1. 9. 2020
(na základě doporučení Manuálu MŠMT).

 

Žádáme všechny, kdo vstoupí do prostoru naší organizace aby:
1. respektovali zvýšená hygienická opatření a při vstupu do budovy použili nabízenou desinfekci rukou,
2. se v prostorách naší školy zdržovali jen po nezbytně nutnou dobu,
3. minimalizovali shlukování osob u vchodu do ZŠ,

N E V S T U P O V A L I do školy s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti či čichu, apod.).

 

NAŠE PRAVIDLA
Zákonný zástupce zodpovídá za to, že do školy přivádí nebo posílá dítě, které je naprosto zdravé a bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (chronické onemocnění, alergie) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se potvrzením od lékaře.
Děti a zaměstnanci školy nemusí v prostorách školy nosit roušku (všichni ostatní mají roušku u sebe a po případném vyzvání si roušku nasadí).

Každé dítě bude mít pro všechny případy svou roušku uloženou v podepsaném sáčku v aktovce.

Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění v průběhu výchovně vzdělávacího procesu poskytneme dítěti jeho vlastní roušku, dítě bude umístěno do izolované místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy – žádáme rodiče, aby při zahájení školního roku aktualizovali své kontakty (osobní telefonní číslo, email).
Následovně zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat pediatra dítěte, který rozhodne o dalším postupu (budeme rádi, pokud nás budete o průběhu nemoci informovat – ideální je telefonická informace na sekretariát školy nebo přímo třídnímu učiteli).

V případě výskytu onemocnění COVID-19 postupuje škola podle pokynů Krajské hygienické stanice, která na základě epidemiologického šetření stanovuje karanténu.

 

D Ě K U J E M E, že myslíte na zdraví nás všech …
Společně to zvládneme 😉!

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy