Informace k možné docházce žáků 2.stupně od 8.6.2020

Zveřejněno: 3. června 2020

Organizace závěru školního roku 2019 – 2020 (měsíce června) vycházející z metodického dokumentu ministerstva školství, který možnosti běžného provozu školy a průběhu vzdělávání upravuje.

V týdnu od 8.6. do 19.6. 2020 nabízíme možnost realizaci třídnických hodin žáků 2. stupně.
Realizace této socializační aktivity pro žáky druhého stupně základní školy je nabídkou ze strany školy, přičemž pro její realizaci jsou zohledněny konkrétní personální, materiální a prostorové podmínky vzdělávací instituce.
Je tedy zřejmé, že každá škola na základě vyhodnocení zmiňovaných podmínek zváží, jestli tuto aktivitu zrealizuje, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o stejnou variantu režimu, který byl spuštěn pro žáky 1. stupně základních škol, ale spíše o možnost konzultací a konání třídnických hodin. Účast žáků bude dobrovolná a přesně termínově plánovaná. Bude i u této aktivity požadováno, aby každý žák při prvním vstupu do školy předložil čestné prohlášení a respektoval hygienické podmínky, které škola vytvořila pro zajištění ochrany zdraví dětí.

Čestné prohlášení můžete TU zaslat e-mailem nebo si ho případně vyzvednout na sekretariátu školy.


Další podrobné informace budou zveřejněny na stránkách základní školy.


14.6. – konec on – line výuky ve všech ročnících
V týdnu 15.6. – 21.6. – týden pro doklasifikování (uzavření známek); konání konzultací (konzultace musí být vždy po předchozí domluvě s vyučujícím).
22.6. – uzavření známek, klasifikační porada
25.6. – slavnostní ukončení školní docházky žáků 9. ročníku
29.6. – 30.6. – předávání vysvědčení dle stanoveného rozpisu

Název přílohy Typ
čestné prohlášení pdf stáhnout