Hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/2020 – informace pro rodiče

Zveřejněno: 13. května 2020

Hodnocení žáků se ve 2.pololetí tohoto školního roku bude řídit vyhláškou MŠMT 211/2020 ze dne 27.4.2020.
Žáci budou hodnoceni ze všech předmětů a dostanou na konci školního roku vysvědčení ( o jeho předání budou zákonní zástupci včas informováni).

§ 1
Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Další případy , které mohou při hodnocení nastat ( např. opravné zkoušky, nehodnocení žáka, atd…), budou i nadále řešeny podle platné školské legislativy.

Kompletní informace najdete na stránkách MŠMT. Odkaz zde.