Výuka žáků 9.ročníku - aktuální informace

Zveřejněno: 8. května 2020

Výuka 9.ročníku – příprava na přijímací zkoušky

Vážení rodiče, od pondělí 11.5.2020 začíná příprava žáků na přijímací zkoušky. Ještě jednou chceme upozornit, že docházka do školy je dobrovolná a hygienické podmínky jsou nastaveny tak, abychom splnili všechny požadavky epidemiologů a MŠMT.

Nacházíme se všichni ve složité situaci a cíl máme společný – úspěšná příprava a přijetí na SŠ a zároveň zachování zdraví dětí i učitelů.

Jak bude výuka probíhat a co musíme dodržet?

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou),

- dodržení odstupů 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné dodržovat u doprovodu žáka nebo členů společné domácnosti)

-          Výuka bude probíhat v pondělí, středu a pátek od 8.00 do 12.00 (dny výuky bylo nutné upravit podle personálních možností školy)

-          Žáci 1. skupiny (koordinátorem činností je p. učitelka Kučerová) budou vpouštěni do školy bočním vchodem do družiny v 7. 40 hodin.

-     Žáci 2. skupiny (koordinátorem činností je p. učitel Badura) budou v pouštěni do školy také bočním vchodem do družiny od 7.50 hodin.

Tyto skupiny budou postupně odvedeny do šaten, kde se přezují a pod vedením učitele odcházejí do stanovených učeben (1. skupina do učebny 6.A, druhá skupina do učebny 9.A).

  • Žáci budou obesláni sms zprávou, aby věděli, do které skupiny patří, a kdy mají nastoupit

-          Žáci s sebou musí mít sáček se dvěma rouškami (s jednou přijdou do školy, jednu mají v sáčku)

-          O povinnosti mít roušku při výuce rozhoduje vyučující, žáci musí jeho rozhodnutí respektovat

-          Nepřítomnost žáka je potřeba omluvit nejpozději do tří dnů

-          Bez odevzdaného čestného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn (někteří z vás již zaslali, někteří přinesou s sebou)

-          V průběhu pondělí budou žáci poučeni o nastavených pravidlech a toto poučení bude v písemné podobě zasláno také rodičům

-          Upozorňujeme rodiče, že při opakovaném porušení pravidel a ohrožení zdraví spolužáků a učitele může být žák po informování zákonného zástupce z přípravky vyloučen

-          Od pondělí je pro žáky, kteří se přihlásili ke stravování, zajištěn také oběd

-          V případě jakékoliv změny zdravotního stavu žáka je zákonný zástupce povinen ihned informovat vedení školy a bude seznámen s dalším postupem

 

Vše určitě zvládneme a věříme, že děti budou 8.6. 2020 úspěšné!