Jak bude probíhat výuka na 1.stupni od 25.5.2020

Zveřejněno: 22. května 2020

Vážení rodiče,

v pondělí přivítáme ve škole přihlášené žáky z 1.-5.ročníku. Na děti se všichni učitelé moc těší. Dětem, které do školy nenastoupí, budou i nadále vytvářeny úkoly v rámci výuky online.

Jsme připraveni dodržet všechna hygienická pravidla tak,abychom dbali na zdraví Vašich dětí. S některými záležitostmi nám ale musíte pomoci i Vy.

Do školy mohou jen děti zcela zdravé a z rodin, kde nebyla nařízena karanténa a které nemají žádná zdravotní omezení. Každé dítě musí odevzdat čestné prohlášení o zdravotním stavu ( bez tohoto prohlášení nesmí být vpuštěno do školy). Děkujeme všem rodičům, kteří už vyřešili se svým třídním učitelem.

Dítě musí mít 2 roušky (v jedné přijde do školy, druhou má připravenou v aktovce v sáčku). Ve všech společných prostorách školy se pohybuje v roušce. Roušku při výuce sundá pouze na pokyn učitele.

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli a hlásí zároveň ihned jakoukoliv změnu zdravotního stavu dítěte případně okolnost v rodině, která brání další účasti dítěte ve vzdělávání.

V případě ohrožení zdraví ostatních žáků a neuposlechnutí pokynů může být dítě po upozornění zákonného zástupce z výuky vyloučeno.

Příchod dětí do školy

Proběhne v přesných časech tak, aby se skupiny nepotkávaly. Před školou dbejte označení a rozestupů. Prosíme o dodržení časů.

plánek.png

1.seřadiště – Hlavní vchod:

V 7.45 – 1.A a 1.B

V 8.00 – 2.A, 2.B, 2.C

2.seřadiště – Vstup malou brankou od hřiště ( z chodníku) 

V 7.50 5.A a 5.B

3.Seřadiště – Vstup branou u jídelny až k zadnímu vchodu do školy

V 7.45 – 3.A, 3.B

V 8.00 – 4.A, 4.B

 

Výuka

Výuka probíhá v učebnách, ve třídě vyučuje celé dopoledne třídní učitel. Vzdělávací skupiny mají nastavené vyučovací hodiny takto:

Zvonění: 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 5.AB

1.h

8.00 – 8.45

2.h

8.55 – 9.40

3.h

9.55 – 10.40

4.h

10.50.-11.35

 

Zvonění : 2.ABC 4.AB(C)

1.h

8.15-9.00

2.h

9:10- 9:55

3.h

10.10-10.55

4.h

11.05.-11.50

 

Po ukončení dopolední části přivede učitel děti, které neobědvají , k hlavnímu vchodu.

 

Jídelna a stravování

Děti, které obědvají , budou odvedeny po skupinách do jídelny a stravovat se budou podle daného rozpisu:

Jídelna:

V 11.35

5.AB

V 11.50

4.AB

Ve 12.05

1.AB

Ve 12.15

2.ABC

Ve 12.25

3.AB

 

Po obědě budou odcházet třídy 5.AB, 4.AB vchodem u školní družiny. Žáky 1.-3. ročníku přivede paní vychovatelka nebo asistentka k hlavnímu vchodu.

 

Odpolední činnost

Přihlášené děti odevzdají přihlašovací list svému třídnímu učiteli. Podle údajů v tomto listu budou děti končit činnost ve 14.00, 15.00 nebo v 16.00. Paní vychovatelka nebo asistentka přivede děti v určenou hodinu k hlavnímu vchodu. Dané časy je nutné dodržovat. (Podrobné pokyny již rodiče obdrželi).

Všechny informace již byly rodičům zaslány. V případě dotazů kontaktujte svého třídního učitele.

 

Důležité upozornění!

Žádáme všechny rodiče, aby věnovali pozornost svému telefonu – musí být funkční a Vaše číslo je uloženo u třídního učitele. V případě zdravotního problému dítěte Vás budeme ihned kontaktovat a situaci vyřešíme.