Školní docházka žáků 1.stupně od 25.5.2020 - první info

Zveřejněno: 18. května 2020

Vážení rodiče, 

za týden se otevře škola pro žáky 1.stupně. V těchto dnech intenzivně upřesňujeme počty žáků a nastavujeme organizaci jednotlivých dnů. Všechny potřebné informace budeme zveřejňovat na  webových a FB stránkách školy a budou vám zasílány třídními učiteli.

Vytvořené skupiny budou učit třídní učitelé jednotlivých tříd a zároveň budou komunikovat s ostatními dětmi také on-line( posílání úkolů).

Před vstupem do školy je nutné odevzdat třídnímu učiteli vyplněné čestné prohlášení:

Prohlášení můžete TU zaslat mailem, případně si ho vyzvednout vytištěné na sekretariátu školy. O dalších možnostech vás bude informovat třídní učitel.

Pokud jste přihlásili žáka i k odpolední činnosti, vyplňte tento list a zašlete ho mailem svému třídnímu učiteli.

 

 

Název přílohy Typ
čestné prohlášení pdf stáhnout