DISTANČNÍ VÝUKA A JEJÍ PRAVIDLA

Zveřejněno: 2. října 2020

Vážení rodiče, v pondělí 5.10.2020 dojde k vyhlášení nouzového stavu a vejdou v platnost krizová opatření, která jsme zmínili v předchozím příspěvku...
Rádi bychom upozornili na to, že probíhá běžná výuka dle platného rozvrhu...a že škola za této mimořádné situace není povinna zajišťovat DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.
Pro lepší porozumění, přikládáme legislativní rámec distančního vzdělávání, kde je srozumitelně napsáno, jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných stran - školy, žáků, zákonných zástupců.
Snad se nám tímto podaří předejít zbytečným nedorozuměním.


Pěkný víkend, vedení školy.

Název přílohy Typ
DISTANČNÍ VÝUKA - doporučení MŠMT pdf stáhnout