Informace pro rodiče 1.tříd - DISTANČNÍ VÝUKA

Zveřejněno: 14. října 2020

Vážení rodiče,

chtěly bychom Vás informovat o průběhu distanční výuky.

Učivo na celý týden budete mít na stránkách školy v týdenním plánu a konkrétní domácí úkoly budou zadávány prostřednictvím EduPage – v pondělí a čtvrtek. Kdo se ještě na stránky EduPage stále nepřihlásil (především rodiče 1. B) nebo má problémy se přihlásit, kontaktujte správce sítě pana Sikoru (sikora.p@cihelni.cz).

Splněné úkoly nefoťte a neposílejte, budou zkontrolovány 2. 11. 2020 při návratu do školy.

Během domácí přípravy se zaměřte:

  • pravidelné hlasité čtení (důležité je, aby si děti ukazovaly nebo dělaly obloučky pod slabikami, slovy)
  • věnujte pozornost správnému sezení, držení tužky, každý den uvolňujte ruku (vybarvování, kreslení, stavebnice, domácí práce, čmárání na velký papír, …)
  • využívejte výuková videa, která Vám usnadní práci: https://nns.cz/amos/vyukova-videa-ziva-abeceda/, https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-aktualizovane-vydani/ - odkazy budete mít vždy u zadání úkolu
  • je velmi důležité pracovat každý den a neplnit vše najednou
  • trénujte s dětma orientaci v prostoru (nahoře, dole, vlevo, … řádek, sloupec, …).

V případě problémů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo EduPage.

Děkujeme za spolupráci a přejeme zdraví a pevné nervy.

třídní učitelky 1. A, B, C