Hodnocení 1.pololetí

Zveřejněno: 25. ledna 2021

Vážení rodiče,
blíží se uzavření hodnocení za 1. pololetí. Na začátku pololetí se učily děti ve škole (prezenční výuka) a pak pokračovala většina ročníků výukou „ na dálku“ (distanční výuka). Chtěli bychom dětem poděkovat za úsilí a Vám za nekonečnou trpělivost a jejich podporu.
V tomto pololetí budou děti hodnoceny známkami. Známka je složena ze dvou částí – z hodnocení za prezenční výuku a z hodnocení za distanční výuku. Podrobnosti si můžete přečíst v DODATKU KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU:

Výpisy z vysvědčení dostanou ve čtvrtek pouze žáci prvního a druhého ročníku, ostatní ročníky obdrží výpis z vysvědčení ihned po povoleném příchodu do školy.
Hodnocení 1.pololetí bude zpřístupněno v elektronické podobě 28.1.2021 v systému EDUPAGE.
Vedení školy

Název přílohy Typ
Školní řád - DODATEK_21.1.2021 pdf stáhnout