Informace ze školní jídelny - nové přihlášky a doplatek

Zveřejněno: 12. ledna 2023

OD 1. 1. 2023 DOŠLO K NAVÝŠENÍ JEDNORÁZOVÉ ÚPLATY Z 650 KČ NA 900 KČ. PROSÍM O ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY a DOPLACENÍ 250 KČ V HOTOVOSTI UVEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY. ZÁROVEŇ SI ZVYŠTE ČÁSTKU K POVOLENÍ INKASA.

VÝBĚR PŔIHLÁŠEK A DOPLATKU PROBĚHNE V TÝDNU OD 16. 1. DO 20. 1.2023
DENNĚ OD 6.00 - 14.30 HODIN. / VE STŘEDU 18. 1. AŽ DO 17.00 HODIN /

Novou přihlášku dostane každý strávník u svého třídního učitele.