Konkurz do divadelního klubu KAŠPÁREK

Zveřejněno: 23. září 2019

KAŠPÁREK - to je název našeho nového divadelního klubu, který se otevírá našim žákům prvního stupně. Zde si žáci osvojí základní prvky herectví a vyzkouší si, jaké to je, stát se hercem. Náš klub nabídne nejznámější české pohádky, které zná snad každé malé dítě.
První schůzka klubu se nesla ve znamení konkurzu, kterého s zúčastnilo na 37 zájemců, čehož si velice vážíme a všem gratulujeme už jenom za odvahu se předvést. Z tohoto počtu zájemců jsme byli připraveni vybrat 12 nejšikovnějších, ale byli jsme natolik ohromeni, že jsme se rozhodli přijmout 17 budoucích herců divadelního klubu Kašpárek. Vybraní herci se v následujících dnech dozví, že možná právě oni budou jednou, díky našemu klubu, STÁT NA PRKNECH, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT.
Za účast děkuje režisér a nejvyšší asistent režiséra.
Foltýn, Blahutová

Navštivte fotogalerii!