Matematický klokan 2022

Zveřejněno: 30. března 2022

V pátek 18.3. se všichni skvělí matematici naší školy zúčastnili matematické soutěže s názvem Matematický klokan. 167 žáků soutěžilo ve čtyřech kategoriích.
Kategorie Cvrček určené nejmladším počtářům ze 2. a 3. tříd se zúčastnilo 47 žáků. Na ocenění dosáhli tito žáci:
3. místo si vypočítali Antonín Chmelina ze 3.A a Aisha Djafri ze 3.B
2. místo získal Deniel Zajac ze 3.B
Cvrčka vyhráli hned tři žáci, kteří získali shodný počet bodů : Eliška Ludviková ze 3.A, Marie Prymusová ze 3.B a Richard Vlček ze 3.B.

Kategorie Klokánek pro žáky 4. a 5. tříd byla zastoupena největším počtem žáků. Bylo jich celkem 61.
Nejlepší umístění:
3. místo si vybojovala Julie Trzaskaliková ze 4.A
2. místo Adéla Stoszková z 5.B 
Vítězem této kategorie se stal Prokop Górecki z 5.A

Na druhém stupni se nejlepší matematici sešli v jídelně.
V kategorii Benjamin – šesťáci a sedmáci – soutěžilo 30 žáků.
3. místo obsadili se shodným počtem bodů Nela Randová a Matyáš Lokaj, oba ze 7.A
2. místo získala Karolína Graňáková ze 7.A
1. místo si vybojovali Matyas Orság ze 7.A a Jan Burdek ze 6.A

29 nejstarších žáků soutěžilo v kategorii Kadet.
Třetí nejvyšší počet bodů získala Kristýna Ovsenáková z 9.B
2. místo obsadila Tereza Lotterová z 9.A
a kategorii Kadet vyhrál s nejvyšším počtem bodů Vilém Dvořák z 9.A

Výhercům gratulujeme.
Všem žákům, kteří se zapojili do Matematického klokana, děkujeme za účast a přejeme hodně sil do dalšího počítání.

Mgr. Andrea Fránová