Mladý vědec

Zveřejněno: 3. června 2022

Dne 2.6. se naši šesťáci zúčastnili ekologického programu Mladý vědec z projektu Recyklohraní. Lektoři Ing. Petra Krejčí, Ph.D. a Jakub Šrámek si pro nás tentokrát připravili modul vzduch. V učebně žáci shlédli prezentaci s mnoha fotografiemi a videi a diskutovali o dané problematice. Dotkli jsme se témat o složení vzduchu, atmosféry a udržitelnosti zdravého ovzduší. Poté jsme se přesunuli na školní zahradu, kde následovala praktická část s různými pomůckami a pokusy. Jednotlivé skupiny vyplňovaly pracovní list, zkusily si např. práci s teploměrem, barometrem a větrným rukávem. Hygrometrem jsme změřili vlhkost vzduchu. Nejvíce žáky zaujal pokus s digitálním anemometrem, kterým si změřily, jak silný vítr vytvoří svým výdechem a pokus s topinkovačem, kterým jsme demonstrovali vypouštění horkovzdušného balónu.

Navštivte fotogalerii!

I. Břečková