Nové informace vedení školy k nástupu dětí do školy

Zveřejněno: 8. dubna 2021

Vážení rodiče, jak již jste byli informováni ze sdělovacích prostředků i našimi školními stránkami v rámci rozvolňování mimořádných opatření v oblasti školství dochází k tomu, že v pondělí 12. 4. 2021 se vracejí žáci 1. stupně základní školy do lavic.

Opět tedy vznikla nová situace, ve které se učíme orientovat, a závazným dokumentem pro realizaci výuky jsou pro nás metodické pokyny přicházející z MŠMT. Rádi přidáváme v úplném znění, abyste pochopili, že to není jednoduchá záležitost:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Chceme tím také říci, že i v této chvíli je pro nás důležitá vaše podpora, trpělivost a tolerance. Vyvstává spousta otázek, na které není jednoznačná odpověď. Vznikají nové překážky, které musíme a chceme překonat, protože naším společným cílem je vrátit dětem možnost běžného vzdělávání, vrátit jim společnost vrstevníků, radost z běžného života a zároveň ochránit jejich zdraví. Věřím tomu, že společnými silami složitost dnešní doby zvládneme.

Jednou z překážek je také nutnost 2 x týdně realizovat formou samoodběru antigenní testy u všech žáků, kteří se účastní prezenční výuky. Žákům 1., 2. a 3. tříd u samoodběru mohou asistovat rodinní příslušníci.

Jak budeme postupovat ve škole, přikládáme opět v podobě odkazu, abyste si mohli udělat ucelenou představu:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

V případě, že s testováním či nošením chirurgických roušek svého dítěte nesouhlasíte, informujte o tom prosím neprodleně třídního učitele. Společně nastavíte postup vzdělávání Vašeho dítěte i způsob vzájemné komunikace.

Na závěr bych chtěl ještě upozornit na to, že škola v tomto případě nemá povinnost zajistit Vašemu dítěti distanční vzdělávání. Má poskytnout přiměřenou formu podpory v podobě zasílání podkladů pro domácí přípravu, poskytnutí týdenních plánů výuky, možných individuálních konzultací nebo připojení se do on – line hodin.

Věřím, že společnými silami vše zvládneme. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.

S přáním normálních zítřků, za vedení školy, Zdeněk Jelínek.