Oznámení o vyhlášení volných dnů

Zveřejněno: 17. prosince 2021

Oznámení o vyhlášení volných dnů

 Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o tom, že ve dnech 20., 21. a 22.12. 2021 bude na naší škole přerušena výuka.

V návaznosti na zmiňovaný termín sděluji, že:

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji na dny 20.12. až 22.12. 2021 volné dny pro žáky.

Zdůvodnění:
Volné dny pro žáky ve dnech 20., 21. a 22.12. 2021 vyhlašuje ředitel školy z provozních a organizačních důvodů. Volné dny se budou týkat pouze školní výuky. Školní družina i školní jídelna budou v provozu.

V Karviné dne: 9.12. 2021

 Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel ZŠ a MŠ Cihelní

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ V DOBĚ OD 20.12. DO 22.12. NAJDETE ZDE!