Přání do Nového domova

Zveřejněno: 22. prosince 2021

Poslední vánoční přání dnes zamířila z naší školy do Nového domova - domova pro seniory v Karviné. Poděkování patří paní učitelce Dobrovolné a žáčkům její třídy 3.B, kteří tato krásná přání vytvořili. Věříme, že přání udělala všem všem klientům domova radost.

P. Bartošová