Přípravný kurz k jazykovým zkouškám Cambridge English

Zveřejněno: 20. listopadu 2023

Od září se na naší škole připravují žáci ke zkouškám Cambridge English, které jsou jednotné na celém světě a prověřují úroveň osvojení anglického jazyka.

Žáci jsou testování ve všech čtyřech dovednostech: čtení, psaní, poslech a mluvení. Výsledkem zkoušek je mezinárodně uznávaný certifikát s neomezenou platností. K prvnímu prosincovému termínu se přihlásili žáci devátých tříd, kteří budou tyto zkoušky skládat. Držíme jim palce!

Za PK cizích jazyků L. Tvrdoňová