Prohlídka Třineckých železáren a.s.

Zveřejněno: 19. prosince 2019

Žáci 9.ročníků měli možnost navštívit tři provozy Třineckých železáren a.s.. Nejdříve zavítali do provozu Vysoké pece, tyto si však mohli prohlédnout z důvodu bezpečnosti pouze zvenčí, dále prošli provozem Ocelárna , kde viděli tavbu oceli, a exkurzi zakončili prohlídkou provozu Kontidrátovny, kde se vyrábí dráty jako polotovary pro další zpracování.
Součástí prohlídky byla také návštěva SOŠ Kanada, kde žákům byly ukázány učňovské dílny a představeny učební a maturitní obory, které se na škole vyučují.

Navštivte fotogalerii!

Podívejte se na videoreportáž:)!

O.Jánská, P.Sikora, D.Badura