Projekt - Podnebné pásy

Zveřejněno: 11. listopadu 2019

Cílem našeho projektu bylo osvojení si znalostí týkajících se jednotlivých podnebných pásů. Pomocí encyklopedií, učebnic přírodovědy, internetových stránek jsme objasňovali pojmy tropické deštné pralesy, pouště, savany, stepi, tajgy, listnaté a smíšené lesy, polární pustina, tundra, moře a oceány. Vyhledávali jsme příklady živočichů, rostlin, snažili jsme si uvědomit rozdíly života v daných pásech.

Práce ve skupinách nás bavila. Trochu problém jsme měli s prezentací získaných informací ostatním spolužákům. Ale i to určitě příště zvládneme.

Navštivte fotogalerii!

 žáci 5. ročníků