Projektový den – 2.ročník

Zveřejněno: 5. února 2023

V rámci prvouky probíráme učivo Člověk a zdraví. Výuku jsme si tak zpestřili aktivitami spojenými s tímto tématem. Děti nakreslily postavy skutečné velikosti a popsaly jednotlivé části těla. Řešili jsme osmisměrky, tvořili zdravý jídelníček, povídali jsme si o tom, co našemu zdraví prospívá, o důležitosti pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. Příběhy s Hurvínkem nám ukázaly, jaké nemoci nebo úrazy nás můžou potkat a jak jim můžeme předcházet. Žáci pracovali ve skupinách i ve dvojicích. Společně se domlouvali a radili nad postupem práce. Učili se tak hlavně spolupráci, toleranci jiných názorů, nápadů, rozhodnout se pro správné řešení a umět se domluvit 😊

Navštivte fotogalerii!

K. Bernatíková