Projektový “Den stromů” ve 3.A 

Zveřejněno: 23. října 2023

Dne 20.10. si připomíná celý svět Den stromů. Myšlenka slavit Den stromů se zrodila v roce 1872 v americkém státě Nebraska. Tehdy se během jednoho dne podařilo vysadit přes milion stromů.
Naši třeťáci se připojili k oslavám tohoto dne projektovým vyučováním. Hlavním cílem celého projektu bylo probouzet v žácích kladný a ohleduplný vztah ke stromům a celé přírodě.
Práce žáků byla rozdělena do pěti center, ve kterých například měřili průměr a obvod dřevěných podložek, luštili šifry, pracovali s textem, odpovídali na otázky a poznávali jednotlivé listnaté či jehličnaté stromy.
Během celého projektového dne se žáci dověděli spoustu zajímavých informací o tom, jak stromy rostou, co potřebují k životu, co poskytují člověku a jak se o stromy máme starat.

Navštivte fotogalerii!

Mgr. Viktorie Mrázová