První jarní den jsme přivítali soutěží v recitaci

Zveřejněno: 21. března 2024

Dne 20.3.2024 odpoledne se v čítárně sešli žáci, kteří mají rádi poezii a nebojí se přednést báseň ostatním. Bylo jich 40, což je úžasný počet! Drtivou většinu tvořili žáci I. stupně. Děkuji všem malým recitátorům za jejich odvahu, se kterou předstupovali před své spolužáky tvořící publikum. Všichni byli úžasní a zaslouží velkou pochvalu.
Naši prvňáčci tvořili samostatnou kategorii, porota se rozhodla předat všem 8 statečným recitátorům pěkné ceny jako poděkování za účast v soutěži - ceny předají paní učitelky třídní.
II. stupeň reprezentoval jeden žák z 8.A, kterému tímto děkuji, že si našel čas a přišel mezi nás.
Další soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií - mladší - 2. a 3. ročník a starší - 4. a 5. ročník.
Z nich porota vybrala 13 postupujících do užšího výběrového kola. Kdo to je? Nechte se překvapit, ještě tento týden se dozvíte jména i termín rozhodujícího finále.
Ráda bych poděkovala všem dospělým Cihelňákům, kteří s přípravou a organizací soutěže pomohli - panu učiteli M. Foltýnovi a mým kolegyním p. uč. V. Dobrovolné, V. Mrázové, B. Rzymanové, K. Bernatíkové, L. Celbrové, M. Blahutové.
Těším se na ně i na všechny soutěžící již brzy ve výběrovém finále!
I. Mrózková